Stappenplan bij de CE markering

Afhankelijk van een aantal factoren, moet de CE keuring door een door de overheid aangewezen instantie (notified body) gecontroleerd worden of mag u de CE markering in eigen beheer uitvoeren. In beide gevallen kunnen wij u volledig van dienst zijn bij de CE markering. Om te beoordelen of u een notified body nodig heeft moet u de volgende twee stappen doorlopen:

knop bepaal ontwerpcategorie uit
knop is notief body nodig uit

Afhankelijk van deze uitkomst, kunnen wij u op twee manieren assisteren bij de CE markering.

keuze pijl
Indien het jacht niet door een "notified body" gecertificeerd hoeft te worden, spreken we van zelfkeuring (module A uit de wet pleziervaartuigen). U zult zelf moeten kunnen aantonen dat uw jacht voldoet aan de essentiële eisen uit de richtlijn, een technisch dossier opstellen en een eigenaarshandleiding conform ISO 10240 moeten maken. Al dit werk kunnen wij voor u uit handen nemen. Wanneer er voor het schip dat u bouwt, wel een "notified body" nodig is voor de certificering, kunnen wij u ook van dienst zijn. Wij zijn namelijk inspector voor de notified body IMCI.
Wij hebben in de afgelopen jaren al voor honderden schepen de CE certificering verzorgd en helpen u ook graag aan een CE certificaat.
 knop-ce-consultancy-uit  knop-notified-body-nodig-uit