Hoofdpunten aankoopkeuring

De hoofdpunten die tijdens een standaard aankoopkeuring doorlopen worden zijn:

Algemene gegevens
kadaster inschrijving bootBij de algemene gegevens van het vaartuig worden o.a. de belangrijkste scheepspapieren beoordeeld. Zo wordt er o.a. gekeken of het schip voorzien is van een BTW verklaring en of het schip kadastraal geregistreerd staat. Indien het schip kadastraal geregistreerd staat, kan er een hypotheek op rusten, wat dan nader onderzocht moet worden. Verder wordt er gekeken of er officiële rekeningen zijn van bijv. motorrevisie, een osmose behandeling of andere grote reparaties.
cin code plaatjeDaarnaast checken we de CE status van het vaartuig. Ieder zeil- en motorjacht dat na 16 juni 1998 op de markt is gebracht moet hier aan voldoen. Er wordt gekeken of de eigenaarshandleiding aanwezig is (met daarin de verklaring van overeentsemming). Maar ook wordt op het vaartuig gecontroleerd of het schip een CIN code plaatje en bouwersplaatje heeft.
Uit de CIN code kunnen wij dan weer het bouwjaar en de officiële producent vergelijken met de verkoopgegevens etc.

Romp en onderwaterschip
De romp boven de waterlijn wordt bijvoorbeeld beoordeeld op beschadigingen en oude reparaties. Maar ook de beoordeling van het verfsysteem, gelcoat, stootlijsten en eventuele patrijspoorten horen hierbij.
blazen verfsysteemBij de beoordeling van het onderwaterschip wordt bijvoorbeeld gekeken naar de staat van het roerblad, speling op de lagers, de antifouling, de schroefas en schroef, maar ook bijv. naar de kielbevestiging. Bij een polyester zeil- of motorjacht, wordt er specifiek gekeken naar osmose en delaminatie.
Bij stalen schepen wordt er specifiek gekeken naar galvanische corrosie of elektrolyse verschijnselen. Na het afkloppen kunnen we besluiten om over te gaan tot een vlakdikte meting (altijd in overleg met u).

Dek- opbouw en kuip
slecht teakdekBij dit onderdeel van de aankoopkeuring wordt bijvoorbeeld gekeken naar een eventueel teakdek (onthechting, openstaande kitnaden, scheuren, loskomende proppen etc.). Echter ook ander dekmateriaal wordt beoordeeld. Bij polyester schepen wordt het vochtgehalte in het dek gemeten. Vaak zien we inwatering in de sandwich constructie, wat verregaande gevolgen kan hebben. Bij staal wordt op kritisch gezocht naar corrosie onder bijv. dekbekleden en onder het verfsysteem.
Ook wordt de railing beoordeeld, evenals de ankerbak, eventuele verfsystemen of gelcoat, corrosie, ramen, kuipafvoeren etc.

Tuigage dekbeslag en zeilen
niet geborgde spannerDe verstaging van een jacht wordt bij de standaard aankoopkeuring tot ooghoogte geïnspecteerd. Hierbij wordt vooral gelet op losse tornen in de verstaging, corrosie bij de walsingen en eventuele slagen of kromme walsingen.
Ook wordt er bij dit onderdeel van de aankoopkeuring aandacht besteed aan de bevestiging van de verstaging/ borging en de puttingen zelf.
Er wordt ook gekeken naar het eventueel "doorzakken" van de mast en de conditie van de rondhouten.
Onder dit onderdeel vallen verder bijv. het beoordelen van de conditie van het lopend want, de werking van de lieren en valstoppers, rolinstallaties en het overig dekbeslag.
De zeilen worden bij de standaard aankoopkeuring ook beoordeeld. Hierbij letten we op visuele tekortkomingen zoals losse stiksels, slijtage, vochtinwerking en andere zaken die zichtbaar zijn. De snit wordt niet door ons beoordeeld.
Ook eventuele buiskappen/ kuiptenten en persenningen etc. worden in dit onderdeel beoordeeld.

Stuursystemen
Bij het onderdeel stuursystemen wordt onder andere gekeken naar de roerconstructie. Maar ook bijv. naar de bevestiging cylinder, eindaanslagen in het stuurwerk, slijtage op de diverse onderdelen, lekkage via de hennegatkoker, lekkage bij hydraulische besturingen, aanleg leidingen/ stuurkabels etc.
Onder deze kop vallen echter ook onderdelen als de noodstuur mogelijkheid en een eventuele boeg- en hekschroef.

Motor en aandrijving
Bij een standaard aankoopkeuring wordt de motor en aandrijving uitvoerig beoordeeld. Er wordt bijv. gelet op lekkagesporen/ scheurtjes in het keuring motor schipmotorblok en keerkoppeling zelf, maar ook worden zaken als de fundatie/ trillingdempers en uitlijning beoordeeld. Er wordt verder gekeken of alle vloeistoffen in orde zijn (smeerolie/ koelvloeistof in motor en keerkoppeling of saildrive) maar ook zaken als het uitaatsysteem/ bevestiging en borging van de gas- en schakelkabels/ brandstoffilters/ waterafscheiders etc. horen bij dit onderdeel van de keuring.
Ook de rest van de aandrijving, zoals schroefas koppelingen/ stuwdruklagers/ homokineten/ schroefas afdichtingen etc. wroden beoordeeld.
Tijdens de proefvaart wordt vervolgens gelet op het startgedrag (indicatie voor de compressie) en bijv. de hoeveelheid en de kleur van de uitlaatgassen. Ook nu worden het motorblok en de keerkoppeling weer uitvoerig geinspecteerd. Er wordt met name gelet op lekkages van vloeistoffen en/ of gassen. Tevens wordt bekeken of de motor aan zijn maximale toerental komt en ook worden de motor- en uitlaat temperaturen gemeten. Ook de juiste werking van de motorinstrumenten wordt tijdens dit onderdeel van de aankoopkeuring beoordeeld envenals mogelijke bijgeluiden.
Een inwendig onderzoek van de motor (endoscopie) of compressiemeting is geen onderdeel van de standaard aankoopkeuring. Ook een eventuele analyse van de smeerolie is geen onderdeel van de standaard keuring. Indien daar aanleiding toe bestaat kan dit in een vervolg-onderzoek worden uitgevoerd.

Interieur
losgeraakt schotBij dit onderdeel van de aankoopkeuring wordt gekeken naar het interieur in de ruimste zin van het woord. Zo wordt het verfsysteem aan de binnenzijde van de romp beoordeeld, maar ook worden zaken als waterlekkages via bijv. ramen/ luiken en dekbeslag beoordeeld. Ook de constructies in het schip zelf, zoals bijv. loszittende schotten/ puttingen/ langs- en dwarsverbanden/ kielophanging/ kielbouten/ mastondersteuing etc. worden bij dit onderdeel doorlopen.
Verder wordt de betimmering beoordeeld. Ook komen zaken aan bod als de stoffering/ wand en plafond bekleding/ hang en sluitwerk/ algemene staat van betimmering/ lak- en schilderwerk etc.

Brandstof systeem
Bij de standaard aankoopkeuring worden de basis onderdelen van het brandstofsysteem, zoals de tank, slangen, afsluiters, waterafscheiders en filters beoordeeld. Er wordt specifiek gezocht naar lekkage sporen en scheurtjes in de brandstof slangen.

Drinkwater systeem
Het drinkwatersysteem is een onderdeel van de algehele aankoopkeuring. Hier worden zaken als tank, leidingen/ slangen en hydrofoor/ pomp beoordeeld.
Er wordt echter ook getest of de drinkwater installatie en warmwatervoorziening naar behoren functioneerd.

Vuilwater systemen
Ook het vuilwatersysteem is een onderdeel van de aankoopkeuring. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grijs water en zwart water. Onderdelen die beoordeeld worden zijn bijv. de tank(s), slangen, leidingen, pompen en de dekuitzuig openingen. Ook wordt het toilet zelf beoordeeld (bijv. vaak lekkage bij de pomphandel). Tevens kunnen douche bakken/ buffertankjes/ buitendouches/ vuilwater pompen etc. onderdeel zijn van de aankoop inpsectie.

Gas systeem
losse gasslangIndien geplaatst, wordt ook de gasinstallatie uitvoerig beoordeeld tijdens de standaard aankoopkeuring. Zaken die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de gasbun, metalen leidingen, thermische beveiligingen, gas-slangen, gasdruk regelaar, kooktoestel, gas-afsluiters en de eventuele gas-detector. Ook wordt de installatie op de juiste werking getest tijdens de keuring. Er wordt bijv. gekeken naar de grootte en de kleur van de vlammen. De gasinstallatie wordt bij de standaard aankoopkeuring niet afgeperst. Eventueel kan dit in een aanvullende keuring uitgevoerd worden.

De elektrische installatie
gecorrodeerde kabelaansluitingenDe gehele elektrische installatie wordt bij een aankoopkeuring onder de loep genomen. We komen nog steeds jachten tegen waar de installatie ronduit gevaarlijk te noemen is. Bij dit onderdeel wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bevestiging van de bekabeling/ kleur codering/ zekeringen/ kabelverbindingen/ hoofdschakelaars/ walstroom aanlsuiting/ aardelk schakelaar etc.  Maar ook de conditie van de accu's wordt beoordeeld en de gehele installatie wordt getest op de juiste werking tijdens de keuring. Ook een eventuele acculader/ omvormer of generator wordt beoordeeld.

Navigatie- en communicatie apparatuur
Tijdens de aankoopkeuring wordt de aan- en uit functies van alle navigatie- en communicatie apparatuur beoordeeld. Uiteraard komen de duidelijk zichtbare gebreken daarbij boven water. De apparatuur en de mogelijkheden worden tegenwoordig echter steeds complexer. We kunnen dan ook onmogelijk van alle apparatuur controleren dat deze in al zijn specifieke functies juist functioneerd. Dit is een voorbehoud die wij moeten maken.

Overige zaken
Onder dit onderdeel van de aankoopkeuring vallen eigenlijk alle onderdelen die niet thuis horen in de overige categoriën. We hebben het hier over zaken als huiddoorvoeren, standpijpen, de ankerlier, verwarming, ruitenwissers, airconditioning, lenspompen, hydraulische installaties, brandblus installaties etc. Ook al dit soor installaties worden tijdens de standaard aankoopkeuring beoordeeld.

Proefvaart
Een proefvaart op de motor is onderdeel van de standaard aankoopkeuirng. Hierbij wordt de motor ongeveer een half uur behoorlijk belast (ca. 90%). We controleren dan onder andere de motor (temperaturen/ toerental/ lekkages/ dynamo etc.), de aandrijving (trillingen/ geluiden/ uitlijning etc.) en het stuurwerk (trillingen/ rechtuit varen etc.). Ook wordt de werking van de boeg- en hekschroef en navigatie apparatuur tijdens de proefvaart vastgesteld, evenals de motorinstrumenten en bediening.

Voorbeeld rapport

This is the HTML version of voorbeeld aankoopkeuring rapport_klein Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Recente expertises