De vochtmeting

Wij hanteren voor onze vochtmetingen een "Tramex Skipper". Dit apparaat heeft twee rubber elektroden waarmee een AC signaal het materiaal wordt ingezonden. Afhankelijk van de "geleidbaarheid" van het laminaat geeft dit type meter een waarde weer. Hoe hoger de vochtigheidsgraad in het laminaat, des te beter de geleidbaarheid en des te hoger de uitslag van de wijzer. De uitslag van de meter moet echter altijd geïnterperteerd worden door de expert. Het pigment in de gelcoat kan bijv. ook hogere uitslag van de meter veroorzaken. Ook het gebruikte type antifouling (bijv. koper houdende) kan grote invloed op de meting hebben.Daarom voeren wij bijv. ook altijd een "controle" meting uit boven de waterlijn.

vochtmeterDit type vochtmeter meet diep in het laminaat. Het is zelfs zo dat constructies binnen in de boot (of bijv. watertanks, of metalen subframes voor de kiel, of water in de bilge) de meter kunnen beïnvloeden. Wat verder belangrijk is om te weten, is dat een vochtmeter geen absolute waarde geeft voor de hoeveelheid vocht in de constructie. De gemeten waarde is altijd relatief. De vochtmeter is uiterst effectief om bijv. problemen in sandwich constructies op te sporen.
Om een goede vochtmeting op het onderwaterschip te kunnen uitvoeren moet het schip langere tijd op de wal staan. Hoe lang dit nodig is, hangt ook weer af van verschillende factoren. Een belangrijke factor hier is bijv. het gebruikte type hars. Oudere schepen (1960-1980) zijn vaak gebouwd met orthopthaalzure harsen. Deze geven hun vocht sneller af. Later gebouwde jachten zijn vaak met isofthaalzure harsen of (tegenwoordig soms) vinylester gebouwd. Deze nemen minder water op, maar het duurt ook weer langer voordat deze hun vocht weer loslaten. Ook epoxylagen kunnen vocht absorberen en weer erg moeilijk afgeven. Omdat het meestal op praktische bezwaren stoot om een boot enige weken voor de keuring/ vochtmeting op de wal te zetten, hanteren wij (vanuit het IIMS), formules met lokale temperatuur en vochtigheid om de gemeten waarden te relativeren. Wel moet het schip sowieso minimaal 24 uur voor de keuring op de wal gezet worden willen we hier iets zinnigs over kunnen melden.
Een vochtmeting op het onderwaterschip blijft echter altijd een indicatie voor de staat van het laminaat. Het geeft nooit 100% zekerheid dat het schip ook daadwerkelijk blazen gaat ontwikkelen (of niet).
Lees voor meer achtergrond informatie ook eens dit artikel.

Recente expertises