Vaste taxatie

De "vaste taxatie" is een begrip bij verzekeringsmaatschappijen. Bij zo'n vaste taxatie, wordt de verzekerde waarde van een jacht vastgelegd voor een vooraf vastgestelde periode. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is dit drie jaar. De verzekerings maatschappij verklaart, dat deze in die periode bij een totaal verlies (bijv. brand, zinken of diefstal) de in het taxatie rapport vastgelegde waarde uit keert. De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren voor de "vaste taxatie" artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek (voorheen artikel 275 van het Wetboek van Koophandel). Hierbij moet het te verzekeren object vooraf beoordeeld worden door een onafhankelijk, door de verzekering erkende deskundige. Wij zijn als EMCI gecertificeerd taxateur pleziervaartuigen erkend om dergelijke "vaste taxaties" uit te voeren.

Recente expertises