Technisch dossier

Eén van de eisen uit de wet pleziervaartuigen is, dat de werf een technisch dossier aanlegt. Dit technische dossier moet minimaal tien jaar door de werf bewaard worden en beschikbaar gehouden voor de toezichthouder op de wet. Het technische dossier moet inzicht mogelijk maken in het ontwerp, het fabricageproces en de werking van het produkt. Verder staat er in aangegeven hoe er aan de essentiële eisen van de richtlijn is voldaan.

hellingproef2

 

 

De technische documentatie omvat (voor zover dat voor de beoordeling noodzakelijk is):
- een algemene beschijving van het produkt;
- ontwerp- en fabricagetekeningen;
- beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van genoemde tekeningen en schema's;
- handleiding (volgens ISO 10240);
- een lijst van de in de richtlijn bedoelde normen die geheel of gedeeltelijk zijn toegepast;
- een beschrijving van de oplossingen die zijn gekozen om aan de essentiële eisen van de richtlijn te voldoen;
- de resultaten van de verrichte berekeningen voor het ontwerp, van de onderzoeken enz.;
- de keuringsrapporten of de berekeningen, met name stabilteit en de constructie berekening;
Wij werken dagelijks met de normen en de CE richtlijn pleziervaartuigen en kunnen de basis van dit technische dossier dan ook voor u verzorgen.
Om een voorbeeld van een door ons opgesteld technisch dossier te zien, klik hier.

 

 

 

voorbeeld TD

This is the HTML version of voorbeeld technisch dossier klein Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here