Technisch dossier

Eén van de eisen uit de wet pleziervaartuigen is, dat de werf een technisch dossier aanlegt. Dit technische dossier moet minimaal tien jaar door de werf bewaard worden en beschikbaar gehouden voor de toezichthouder op de wet. Het technische dossier moet inzicht mogelijk maken in het ontwerp, het fabricageproces en de werking van het produkt. Verder staat er in aangegeven hoe er aan de essentiële eisen van de richtlijn is voldaan.

Lees meer: Technisch dossier

voorbeeld TD

This is the HTML version of voorbeeld technisch dossier klein Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here