CE consultancy ZANDBERGEN "Zarro Maxx 27"

zarro_maxx_27Voor Jachtbouw Zandbergen bv hebben we al diverse CE trajecten verzorgd. Nu mochten we de Zarro Maxx 27 onder handen nemen.
Voor dit project hebben we de handleiding geschreven en het technische dossier met hierin bijv. de stabiliteit berekening, maximale belading etc. opgesteld.
Ook hebben we van het schip gecontroleerd aan de hand van alle geldende normen en hiervan een lijst met "non conformiteiten" opgesteld. De werf heeft deze punten opgelost en kan dan ook met een goed gevoel de CE markering aanbrengen en de verklaring van overeenstemming tekenen.