CE consultancy DE GRAAFF "Walliser vlet 625"

walliser_vlet_625Voor deze werf (de graaff marine) hebben het complete CE traject verzorgd. Voor de Walliser 625 hebben we de handleiding geschreven (volgens ISO 10240) en het technische dossier met hierin bijv. de stabiliteit berekening, maximale belading etc. opgesteld.
Ook hebben we van het schip gecontroleerd aan de hand van alle geldende normen en hiervan een lijst met "non conformiteiten" opgesteld. De werf heeft deze punten opgelost en kan dan ook met een goed gevoel de CE markering aanbrengen en de verklaring van overeenstemming tekenen.