IIIA verklaring KOOPMANS KASKO'S "Greyhound 40"

greyhound_40Casco bouwers moeten bij hun jachten een IIIa verklaring meeleveren. Hierin verklaren zij dat het door hun gebouwde casco voldoet aan de eisen van de wet pleziervaartuigen (voor zover van toepassing). Deze IIIa verklaring moet dan onderbouwd worden met een technisch dossier. Sommige casco bouwers huren ons in om dit technische dossier samen te stellen en te controleren. Dit is ook wat wij soms doen bij Koopmans kasko's in Sneek. In dit geval hebben we de constructie beoordeeld en het technische dossier opgesteld van een Greyhound 40. Een door Dick Zaal ontworpen aluminium zeiljacht.