CE consultancy SUYDERSEE SLOEPEN "lifestyle 960"

lifestyle_960Voor deze werf (Suydersee sloepen) verzorgen we voor meerdere projecten de CE certificering. Voor dit project hebben we de handleiding geschreven en het technische dossier met hierin o.a. de stabiliteit berekening, maximale belading etc. opgesteld.
Ook hebben we van het schip gecontroleerd aan de hand van alle geldende normen en hiervan een lijst met "non conformiteiten" opgesteld. De werf heeft deze punten opgelost en kan dan ook met een goed gevoel de CE markering aanbrengen. De CE certificering heeft in dit geval plaatsgevonden onder module A van de wet pleziervaartuigen (zelfkeuring).