CE consultancy LEGEND SLOEPEN

legend_sloep_628Voor deze werf (Legend sloepen) hebben we de CE consultancy voor de Legend 628 verzorgd. De casco's van de sloepen worden in Turkije gebouwd, terwijl de afbouw in Nederland plaatsvindt. Voor deze sloep hebben we de handleiding geschreven en het technische dossie opgesteld. De CE certificering heeft in dit geval plaatsgevonden onder module A van de wet pleziervaartuigen (zelfkeuring). We hebben het schip gecontroleerd aan de hand van alle geldende normen en hiervan een lijst met "non conformiteiten" opgesteld. De werf heeft deze punten opgelost en kan dan ook met een goed gevoel de CE markering aanbrengen.