SOPEP motorjacht "Latitude"

sopepVoor een groot motorjacht hebben wij een SOPEP geschreven. Dit is een Shipboard Oil Pollution Emergency Plan. De SOPEP beschrijft wat er moet gebeuren bij een "vervuilings" probleem aan boord van grote jachten. We hebben het hier bijv. over een aanvaring met een ander schip, waarbij de dieseltanks beschadigen en er diesel in het oppervlakte water terecht komt. In de SOPEP staan diverse procedures beschreven, die bij dit soort vervuilings problemen gevolgd moeten worden. Ook wordt er omschreven met wie er contact op moet worden genomen en hoe de rapportage verloopt.